Kategoria: Generali

Wyjeżdżasz na urlop? Pomyśl o ubezpieczeniu turystycznym

Wyjeżdżasz na urlop? Pomyśl o ubezpieczeniu turystycznym

Gdy wyjeżdżamy na urlop, to najczęściej planujemy listę atrakcji, które chcemy obejrzeć. Jednak należy się także pochylić nad ubezpieczeniem turystycznym Generali. Jakie ubezpieczenie będzie najlepsze? Dlaczego podróżne ubezpieczenie jest takie istotne? Sprawdźmy to.

Co to za ubezpieczenie?

Ubezpieczenie turystyczne jest także nazywane ubezpieczeniem podróżnym. Jest to zabezpieczenie dla nas oraz dla naszej rodziny, z którego skorzystać możemy podczas naszego wyjazdu. Umowę z ubezpieczycielem najczęściej się podpisuje wyłącznie na czas pobytu z dojazdem ewentualnym. Nie jest to zatem długotrwałe ani też bardzo drogie zobowiązanie. Ceny się zaczynają już od kilkudziesięciu złotych za wyjazd tygodniowy.

Ubezpieczenie standardowe turystyczne obejmuje pokrycie kosztów ratownictwa, leczenia oraz także NNW (następstw nieszczęśliwych wypadków). Warto zwrócić jednak uwagę, jaką kwotę maksymalną w każdym z tychże obszarów pokryje ubezpieczyciel.

Dlaczego zakup ubezpieczenia turystycznego to dobry pomysł?

Zakup turystycznego ubezpieczenia przed zagranicznym wyjazdem nie jest obowiązkowy, ale warto to zdecydowanie zrobić. Powód jest bardzo prozaiczny – zabezpieczy to nas oraz naszych bliskich przed wysokimi kosztami w przypadku konieczności skorzystania z usług ratowniczych lub też medycznych. Kwoty te liczone mogą być w dziesiątkach, a w niektórych przypadkach nawet setkach tysięcy euro.

Polisę turystyczną Generali (https://superpolisa.pl/partner/generali/) szczególnie warto kupić, gdy podróżujemy poza kraje należące do Unii Europejskiej, gdzie nie obowiązuje Europejska Karta Ubezpieczenia Zdrowotnego (EKUZ). Także w przypadku podróży po Europie, polisa turystyczna jest rozsądnym wyjściem.

Wielu turystów jednak się zastanawia, czy jest sens kupowania dodatkowej polisy podróżnej, skoro osoby ubezpieczone w naszym kraju mają kartę EKUZ, podróżując do krajów należących do Unii Europejskiej. Jak najbardziej warto. Nie ma co się dłużej zastanawiać. Karta nie pokrywa w żadnym wypadku kosztów w sposób automatyczny, ale jedynie uprawnia nas do ich refundacji. Ubezpieczenie EKZU nie obejmuje także kosztów medycznego transportu do Polski.

Co więcej, Europejska Karta Ubezpieczenia Zdrowotnego nie gwarantuje nam w każdym kraju takiego samego zakresu świadczeń medycznych. Gdy wyjeżdżamy na narty do uroczej Austrii i trafimy do szpitala, to opiekę medyczną otrzymamy rzeczywiście za darmo w ramach naszego ubezpieczenia EKUZ, ale już za pobyt w szpitalu jesteśmy zobowiązani zapłacić.

 

Jak działa ubezpieczenie samochodowe Generali?

Jak działa ubezpieczenie samochodowe Generali?

Firma ubezpieczeniowa Generali przejmie odszkodowanie dla poszkodowanych w przypadku, gdy użytkownik wyrządzi szkodę życiu, zdrowiu lub mieniu osób trzecich, prowadząc samochód:

* w przypadku wystąpienia zdarzenia ubezpieczeniowego można w każdej chwili zasięgnąć porady specjalisty całodobowej centrali wysyłkowej;
* poszkodowani lub ich przedstawiciele prawni mogą złożyć wypełnione zawiadomienie o wypadku i komplet dokumentów o odszkodowaniu w dowolnym biurze firmy;
* oszacowanie wartości szkód odbywa się na podstawie badania uszkodzonych pojazdów przez eksperta;
* płatności ubezpieczeniowe są naliczane na podstawie wyników badania.

Dlaczego potrzebna jest polisa Generali?

Zgodnie z prawem właściciele pojazdów są zobowiązani do ubezpieczenia ryzyka wystąpienia odpowiedzialności cywilnej podczas korzystania z pojazdu. Obowiązkowa polisa ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej pomoże Ci rozwiązać konflikty na drodze i wypłacić odszkodowanie uczestnikom ruchu, którzy ucierpieli w wypadku. Suma ubezpieczenia, w granicach której ubezpieczyciel w przypadku wystąpienia każdego zdarzenia ubezpieczeniowego (niezależnie od ich liczby w okresie obowiązywania umowy ubezpieczenia obowiązkowego) zobowiązuje się do zwrotu poszkodowanym wyrządzonej szkody, wynosi:

zadośćuczynienie za szkody wyrządzone życiu i zdrowiu każdego poszkodowanego;
zadośćuczynienie za szkody wyrządzone mieniu każdego pokrzywdzonego.

Co to jest E-Generali?

E-Generali umożliwia zakup polisy obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej w formie elektronicznej. Nie musisz iść do biura firmy ubezpieczeniowej, aby zarejestrować polisę-polisa jest wydawana na oficjalnej stronie ubezpieczyciela. Po opłaceniu polisy ubezpieczający otrzymuje polisę elektroniczną podpisaną wzmocnionym kwalifikowanym podpisem ubezpieczyciela, którego Wydruk należy zabrać ze sobą i w razie potrzeby przedstawić funkcjonariuszom policji.

Ubezpieczenie nie obejmuje i nie stanowi zdarzenia ubezpieczeniowego, Jeżeli zdarzenie mające cechy zdarzenia ubezpieczeniowego nastąpiło wskutek:

* wyrządzenia szkody w korzystaniu z innego pojazdu niż ten określony w umowie ubezpieczenia obowiązkowego;
* wyrządzenia szkody moralnej lub powstania obowiązku zwrotu utraconych korzyści;
* wyrządzenia szkody podczas korzystania z pojazdów podczas zawodów, testów lub jazdy szkoleniowej w wyznaczonych do tego miejscach;
* zanieczyszczenia środowiska;
* spowodowania szkody na przewożonym ładunku, jeżeli ryzyko takiej odpowiedzialności podlega obowiązkowemu ubezpieczeniu zgodnie z Ustawą o odpowiednim rodzaju obowiązkowego ubezpieczenia;
* wyrządzenia szkody życiu lub zdrowiu pracowników w wykonywaniu przez nich obowiązków pracowniczych, jeżeli szkoda ta podlega zwrotowi na podstawie ustawy o odpowiednim rodzaju obowiązkowego ubezpieczenia lub obowiązkowego ubezpieczenia społecznego.