Tag: ubezpieczenie

Jak działa ubezpieczenie samochodowe Generali?

Jak działa ubezpieczenie samochodowe Generali?

Firma ubezpieczeniowa Generali przejmie odszkodowanie dla poszkodowanych w przypadku, gdy użytkownik wyrządzi szkodę życiu, zdrowiu lub mieniu osób trzecich, prowadząc samochód:

* w przypadku wystąpienia zdarzenia ubezpieczeniowego można w każdej chwili zasięgnąć porady specjalisty całodobowej centrali wysyłkowej;
* poszkodowani lub ich przedstawiciele prawni mogą złożyć wypełnione zawiadomienie o wypadku i komplet dokumentów o odszkodowaniu w dowolnym biurze firmy;
* oszacowanie wartości szkód odbywa się na podstawie badania uszkodzonych pojazdów przez eksperta;
* płatności ubezpieczeniowe są naliczane na podstawie wyników badania.

Dlaczego potrzebna jest polisa Generali?

Zgodnie z prawem właściciele pojazdów są zobowiązani do ubezpieczenia ryzyka wystąpienia odpowiedzialności cywilnej podczas korzystania z pojazdu. Obowiązkowa polisa ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej pomoże Ci rozwiązać konflikty na drodze i wypłacić odszkodowanie uczestnikom ruchu, którzy ucierpieli w wypadku. Suma ubezpieczenia, w granicach której ubezpieczyciel w przypadku wystąpienia każdego zdarzenia ubezpieczeniowego (niezależnie od ich liczby w okresie obowiązywania umowy ubezpieczenia obowiązkowego) zobowiązuje się do zwrotu poszkodowanym wyrządzonej szkody, wynosi:

zadośćuczynienie za szkody wyrządzone życiu i zdrowiu każdego poszkodowanego;
zadośćuczynienie za szkody wyrządzone mieniu każdego pokrzywdzonego.

Co to jest E-Generali?

E-Generali umożliwia zakup polisy obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej w formie elektronicznej. Nie musisz iść do biura firmy ubezpieczeniowej, aby zarejestrować polisę-polisa jest wydawana na oficjalnej stronie ubezpieczyciela. Po opłaceniu polisy ubezpieczający otrzymuje polisę elektroniczną podpisaną wzmocnionym kwalifikowanym podpisem ubezpieczyciela, którego Wydruk należy zabrać ze sobą i w razie potrzeby przedstawić funkcjonariuszom policji.

Ubezpieczenie nie obejmuje i nie stanowi zdarzenia ubezpieczeniowego, Jeżeli zdarzenie mające cechy zdarzenia ubezpieczeniowego nastąpiło wskutek:

* wyrządzenia szkody w korzystaniu z innego pojazdu niż ten określony w umowie ubezpieczenia obowiązkowego;
* wyrządzenia szkody moralnej lub powstania obowiązku zwrotu utraconych korzyści;
* wyrządzenia szkody podczas korzystania z pojazdów podczas zawodów, testów lub jazdy szkoleniowej w wyznaczonych do tego miejscach;
* zanieczyszczenia środowiska;
* spowodowania szkody na przewożonym ładunku, jeżeli ryzyko takiej odpowiedzialności podlega obowiązkowemu ubezpieczeniu zgodnie z Ustawą o odpowiednim rodzaju obowiązkowego ubezpieczenia;
* wyrządzenia szkody życiu lub zdrowiu pracowników w wykonywaniu przez nich obowiązków pracowniczych, jeżeli szkoda ta podlega zwrotowi na podstawie ustawy o odpowiednim rodzaju obowiązkowego ubezpieczenia lub obowiązkowego ubezpieczenia społecznego.

Jak wygląda proces kupna polisy OC przez Internet?

Jak wygląda proces kupna polisy OC przez Internet?

Dzięki unowocześnieniu wielu procesów administracyjnych, i przeniesieniu ich częściowo do przestrzeni Internetowej, uproszczone jest załatwianie wielu spraw związanych np. z rejestracją auta. Wykupienie polisy OC za pośrednictwem Internetu jest również możliwe, i znacznie ułatwia życie kierowcom. Jak znaleźć dobrą ofertę i kupić polisę przez Internet?

Wygodnie porównuj oferty polis OC!

Zanim dokonamy zakupu polisy OC przez Internet, bardzo istotne jest porównanie najlepszych ofert dostępnych na rynku, a jest ich całkiem sporo. Pozwoli to uniknąć dodatkowych kosztów, i nierzadko zaoszczędzić tym samym nawet kilkaset złotych. Co warto brać pod uwagę?

-Promocje polis OC

-Cenę

-Zakres ochrony wchodzącej w skład pakietu polisy

-Renomę ubezpieczyciela

Te trzy wytyczne są najważniejsze, ponieważ po wpisaniu parametrów auta, wieku kierowcy oraz czasu posiadania prawa jazdy, wyniki będą ściśle dopasowane do tych danych. Jednak na ostateczny wybór oczywiście ma wpływ cena, najlepiej, by była jak najniższa. Dodatkowo warto pamiętać, że można czasem trafić na bardzo atrakcyjną cenę ubezpieczenia, jednak nie będzie ono pokrywać wiele podstawowych kwestii tak, jak robiłaby to inna polisa. Kluczem jest zapoznanie się z ofertą i dokładne przeczytanie jej warunków, bo tylko to da całkowitą pewność, że dokonujemy właściwego wyboru. Polisa OC przez Internet to bardzo wygodna alternatywa dla osób, które z jakichś powodów nie są w stanie osobiście udać się do oddziału ubezpieczalni, a ich obecne ubezpieczenie w niedługim czasie wygasa. Dodatkowo kupno polisy przez Internet zajmuje nie więcej niż kilka minut, co jest dodatkowym plusem. Warto wykorzystywać narzędzia do porównywania ofert, które dostępne są całkowicie za darmo w Internecie, i gromadzą najnowsze oferty z całego rynku.

Dokonaj rejestracji i wykup polisę OC przez Internet

Po wybraniu konkretnej oferty, wystarczy jedynie wybrać opcję przekierowania na dedykowaną stronę internetową ubezpieczalni, a następnie krok po kroku podążać za komunikatami pojawiającymi się na ekranie. Niezbędne będą dane samochodu oraz właściciela, a także parametry mechaniczne pojazdu, takie jak np. pojemność silnika czy wiek auta. Po tym zostaniemy przekierowani na stronę płatności, gdzie możemy zapłacić dowolną metodą. Zaksięgowanie płatności spowoduje, że na podany adres email otrzymamy dokument potwierdzający wykupienie ubezpieczenia w wersji PDF, który można wydrukować i trzymać przy sobie. Wykupienie OC przez Internet nigdy nie było prostsze!